Úspěchy našich badatelů

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2016

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 3. místo – Jakub Dostál (Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti)
Matematika, 14. místo – Monika Machalová (Optimalizace roznášky tiskovin)
Matematika, 16. místo – Petr Sedláček (Matematická analýza hazardních her)
Fyzika, 7. místo – Veronika Sedláková (Triboluminiscence sacharózy)
Fyzika, 11. místo – Simona Górová (Pokročilá analýza mikroindentační zkoušky)
Chemie, 3. místo – Martin Vondrák (Strukturní změny doprovázející proces oxidace grafenu)
Biologie, 6. místo – Tereza Kozáková (Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin)
Biologie, 15. místo – Renata Štaffová (Vliv aminokyselin na sodnodraselnou pumpu)
Geologie, geografie, 6. místo – Otakar Salaj, Jiří Doseděl (Monitoring chemického a mikrobiologického složení povrchových vod na střední Moravě)
Zdravotnictví, 2. místo – Tomáš Heger (Biologická aktivita extraktů z květů levandule úzkolisté (Lavandula angustifolia Mill.)
Ochrana a tvorba životního prostředí, 10. místo – Tobiáš Nevřiva (Analýza léčiva Ibuprofen ve vybraných vodních tocích města Olomouce)
Informatika, 13. místo – Veronika Draesslerová (Počítačová simulace derivátů grafenu)

EUCYS (Belgie)
3. místo – Tomáš Heger

Česká hlavička
Jakub Dostál – Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2015

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 4. místo – Martin Vondrák (Statistická analýza čtyřpolních kompozičních tabulek v souřadnicích)
Matematika, 8. místo – Marek Janka (Matematické modely a simulace synchronizace robotů)
Fyzika, 11. místo – Simona Górová (Analema)
Chemie, 2. místo – Tomáš Heger, Martin Vondrák (Katalýza nukleolytických ribozymů)
Biologie, 3. místo – Miroslav Peřina (Vliv cytokininů na biosyntézu chlorofylu ve tmě u smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua)
Biologie, 13. místo – Gabriela Strašilová (Analýza vybraných vzorků psích granulí)
Zdravotnictví, 1. místo – Tomáš Heger (Vzájemné porovnání GC-MS rozborů silic tří odrůd levandule (Lavandula angustifolia Mill.) a jejich antiproliferačních účinků)
Zemědělství, potravinářství, 5. místo – Renata Štaffová (Vliv cytokininů pro oddálení senescence u rostlin huseníčku rolního a ječmene setého)
Ochrana a tvorba životního prostředí, 12. místo – Kristýna Romancová, Monika Šenková (Kontaminace půdy a rostlin těžkými kovy ve vybraných lokalitách v Uničově)

Amavet
1. místo – Renata Štaffová

Intel ISEF (USA)
4. místo – Michaela Kajšová

Česká hlavička
Tomáš Heger, Martin Vondrák – Katalýza nukleotických ribozymů

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2014

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 5. místo – Martin Vondrák (Statistická analýza nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách dat)
Chemie, 1. místo – Michaela Kajšová (Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování)
Biologie, 3. místo – Miroslav Peřina, Tereza Virglová (Měření křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rostlin)
Zemědělství, potravinářství, 6, místo – Barbora Šmucrová (Antimikrobiální účinky medu a propolisu)
Zemědělství, potravinářství, 8. místo – Kateřina Bayerová (Schopnost reprodukce kleštíka včelího v dělničím a trubčím plodu včely medonosné)

Jsem mladý vědec
Biologie, 1. místo – Miroslav Peřina

INESPO (International Environment Sustainability Project Olympiad, Nizozemí)
3. místo – Miroslav Peřina

Sustainergy (Izrael)
3. místo – Renata Štaffová

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2013

SOČ – Celostátní kolo
Chemie, 5. místo – Martin Palkovský (Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii)

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2012

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 1. místo – Jakub Kopřiva (Jednoduché orientované grafy)
Matematika, 3. místo – Alena Harlenderová (Metoda Monte Carlo a její aplikace)

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2011

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Jakub Kopřiva (O vlastnostech turnajů)
Chemie, 3. místo – Eva Umlaufová (Analýza přístupových cest z/do aktivních míst lidských cytochromů P450)
Chemie, 9. místo – Lukáš Landsmann, Kamil Beil, Eliška Němcová (Je rozdíl mezi českými a zahraničními medy v obsahu minerálů?)
Chemie, 10. místo – Petr Schovánek (Pitná voda a její analýza na Uničovsku)

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2010

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Klára Švarcová, Milan Barančík (Korelační analýza a kompoziční data)

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2009

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Barbora Koutná (Platónova tělesa)
Matematika, 3. místo – Ondřej Ficker, Robert Stárek, Petr Langer (Aplikace diskriminační analýzy)
Matematika, 5. místo – Marcela Žůrová, Barbora Benešová (Prezentace biplotu)
Fyzika, 6. místo – Jaroslav Pernica (Nové metody detekce světla: Hartmann-Shackův sensor)
Chemie, 10. místo – Jiří Krist (Nanotechnologie stříbra ve službách analytické chemie)

Cena Učené společnosti České republiky
Olga Ryparová – Analýza mikroorganizmů a spermatu kapilární elektroforézou

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2008

2. studentská konference mladých přírodovědců – oceněné příspěvky
Dana Hřívová – Syntéza a biologická aktivita nanočástic stříbra
Olga Ryparová – Analýza mikroorganismů a spermatu kapilární elektroforézou
Pavel Polcr – Chemik programátorem – programátor chemikem aneb úprava simulačního software AMBER
Ondřej Procházka a Kristýna Pešková – Optické manipulace
Jaroslava Geletičová – Regresní analýza pro kompoziční data
Alexander Popa – Prokázání struktur přírodních látek s biologickým účinkem z Orobanche flava, Orobanchaceae pomocí 1D a 2D NMR spektroskopie

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Jaroslava Geletičová (Regresní analýza pro kompoziční data)
Chemie, 3. místo – Olga Ryparová (Analýza mikroorganizmů kapilární elektroforézou)
Chemie, 14. místo – Jiří Krist (Luminiscenční pokusy)
Biologie, 11.–13. místo – Jana Václavková (Programovaná buněčná smrt rostlinných buněk)
Zdravotnictví, 6. místo – Denisa Kalužová, Marie Kalužová (Prevence kolorektálního karcinomu)

Cena Učené společnosti České republiky
Jaroslava Geletičová – Dvouepochový lineární model a jeho aplikace
Pavel Polcr – Stabilizace struktury proteinů a role disperzních interakcí

Česká hlavička
Jaroslava Geletičová – Regresní analýza pro kompoziční data

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2007

1. studentská konference mladých přírodovědců – oceněné příspěvky
Olga Ryparová – Analýza mikroorganismů kapilární elektroforézou
Pavel Polcr – Co nám výpočetní chemie prozradí o způsobu stabilizace struktury proteinů
Josef Skula – Elektrony útočí aneb elektronová mikroskopie
Alexandr Popa a Michal Mrňka – NMR-studium nových cytotoxických cytokininových nukleosidů

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 7. místo – Jaroslava Geletičová, Martin Petera (Dvouepochový lineární model a jeho aplikace)
Chemie, 5. místo – Pavel Polcr (Stabilizace struktury proteinů a role disperzních interakcí)
Chemie, 7. místo – Martina Gregorová, Edita Vyhnánková (Modifikace trypsinu)
Zdravotnictví, 9. místo – Denisa Kalužová, Tomáš Solný (Kolorektální karcinom-Lynchův syndrom)

Pavel Polcr – Ocenění posteru na 59. Zjazdu chemikov
Olga Ryparová – Ocenění posteru na 59. Zjazdu chemikov

Cena Učené společnosti České republiky
Denisa Kalužová – Kolorektální karcinom – Lynchův syndrom

Odborné publikace

Odborné publikace v roce 2015

Veronika Navrátilová, Markéta Paloncýová, Michaela Kajšová, Karel Berka, Michal Otyepka, Effect of Cholesterol on the Structure of Membrane-Attached Cytochrome P450 3A4. J. Chem. Inf. Model., 55 (3), 628–635 (2015)

Odborné publikace v roce 2009

Jan Petr, Olga Ryparová,Václav Ranc, Petra Hinnerová, Joanna Znaleziona, Marta Kowalska, Radim Knob, Vítězslav Maier, Ivo Frébort, Karel Lemr, Juraj Ševčík. Assessment of CE for the identification of microorganisms. Electrophoresis, 30, 1–6, 2009

Petr, J. , Ryparová, O., Znaleziona, J., Maier, V., Ševčík, J. On-line combination of CE and microscopy: An insight into the migration of microorganisms. Electrophoresis 30, 3863-9, 2009

Odborné publikace v roce 2008

Jiří Krist, František Géla, Fabián Fronček, Martin Kubala. Luminiscence v běžném životě i v laboratoři. Chemické listy 102 (11), 1012-1016 (2008)

O. Ryparova, J. Petr, M. Kowalska, J. Znaleziona, R. Knob, V. Maier, I. Frebort, J. Sevcik, Analýza mikroorganismů metodou kapilární elektroforézy. Chemické listy 102 (12), 1121-1126 (2008)

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz