Zajímavé koordinační sloučeniny vybraných přechodných kovů s organickými ligandy

Obor: chemie

Supervizor: RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra anorganické chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Cílem projektu je příprava nových zajímavých koordinačních sloučenin vybraných přechodných kovů (hlavně železa, kobaltu a mědi) s organickými ligandy. Vědecká práce bude tedy spočívat v syntéze jak ligandů, tak samotných komplexů kovů ve vysokoškolské chemické laboratoři. Budou také studovány jejich spektrální a magnetické vlastnosti, a testována biologická aktivita.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz