Webová mapová aplikace na vybrané téma

Obor: informatika, věda o Zemi

Supervizor: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.

Typ: počítačový

Pracoviště: katedra geoinformatiky

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Na základě vhodně zvoleného tématu, student/ka vytvoří interaktivní mapovou prohlídku – nabízí se několik možností pulikování, formou “klasické” interaktivní mapy, vyprávění formou příběhu s mapou (tzv. storytelling maps), mobilní aplikace, VR aplikace apod. Cílem je projít kompletní vývojovou linkou od záměru (volba technologie, rozsahu a obsahu dat, strategie, …) přes sběr a zpracování dat, analýz, grafického návrhu až po vlastní realizaci.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz