Sledování vybraných funkcí vegetace pomocí satelitních snímků

Obor: vědy o Zemi

Supervizor:  doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Typ: počítačový

Pracoviště: katedra geoinformatiky

volný projekt  (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)

Cílem projektu je pravidelné sledování vybraných funkcí vegetace (zápoj, ochlazovací funkce, zásoba uhlíku) na základě analýzy zdarma dostupných satelitních snímků. Student cca 1x za měsíc si stáhne satelitní snímek, provede potřebné analýzy a získané hodnoty zanese do tabulky. Získané hodnoty bude konfrontovat s pozemnímui údaji. Cílem je získat inofmrace o vývoji v průběhu roku pro rozdílné typy vegetace (stromy, křoviny, trávníky).

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz