Prvkové složení rohovců/pazourků jako rozpoznávací kritérium

Obor: vědy o Zemi

Supervizor: Mgr. Martin Moník, Ph.D.

Typ: terénní, laboratorní

Pracoviště: katedra geologie

volný projekt  (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)

Rohovce a pazourky jsou velmi tvrdé a štěpné sedimentární horniny, hojně využívané v pravěku pro výrobu nástrojů. Jsou tvořené převážně mikro- až kryptokrystalickým SiO2, částečně ale i dalšími prvky. Pomocí těchto prvků lze někdy vystopovat tzv. provenienci (původ) suroviny. Provenienční analýzy se hojně využívají v geoarcheologii pro rekonstrukci mobility pravěkých skupin v krajině. Cílem studenta-badatele bude zvolit určitý typ rohovce, buď z okolí svého bydliště nebo ze školitelovy sbírky, a pomocí analýzy prvkového složení s využitím přenosného XRF spektrometru zjistit, zda se významně liší od eratického (ledovcového) pazourku či jiného rohovce z území Moravy..

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz