Programujte grafickou formou srozumitelně

Obor: vědy o Zemi

Supervizor:  doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Typ: počítačový

Pracoviště: katedra geoinformatiky

obsazený (na projektu se již pracuje a není se možné již přidat)

V projektu se student bude zabývat způsoby, jak se tvoří grafickou formou programy a algoritmy. Bude si zejména všímat grafické podoby z hlediska dobré srozumitelnosti programu pro tvůrce začátečníky. Použitelnost grafického programování si procvičí na praktických příkladech, např. Google Blocky. Na základě svých zkušeností s praktickou tvorbou programů vyhodnotí příjemnost a srozumitelnost grafického programování. Pod odborným vedením školitele si připraví i kritické hodnocení grafické úrovně programovacího jazyka.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz