Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)

Obor: vědy o Zemi, informatika

Supervizor: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Typ: laboratorní, počítačový

Pracoviště: katedra geoinformatiky

obsazený (na projektu se již pracuje a není se možné již přidat)

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci od června 2011 provádí objektivní hodnocení kartografických produktů pomocí sledování pohybu očí s jediným cílem – vytvářet lepší mapy. Technologie eye-tracking je založena na principu sledování pohybu očí při vnímání obrazu. Zařízení, které je schopné tyto pohyby sledovat a měřit, se označuje jako eye-tracker. U současných eye-trackerů je pozice oka a směr pohledu zjišťován bezkontaktně. Bezkontaktní (neinvazivní) metody spočívají v měření zornice a korneálního odrazu přímého paprsku infračerveného světla. Střed zornice a odražené světlo se zaznamenává vysokorychlostní kamerou a pomocí rozpoznávání obrazu se vypočítá pohyb oka. Cílem projektu je provedení experimentu pro hodnocení a optimalizaci určitého aspektu mapy. Student si po konzultaci vybere téma, které by ho při hodnocení mapy zajímalo (legenda mapy, mapové znaky, webové mapy, interaktivní mapy atp.). Poté si sestaví vlastní eye-tracking experiment. Následně proběhne testování a vyhodnocení naměřených dat. První části (sestavení experimentu a testování) je nutné provádět v laboratoři na katedře geoinformatiky. Následné zpracování a analýzu dat lze provádět v open-source softwaru doma na počítači.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz