Časoprostorové proměny krajiny vybraného území

Obor: vědy o Zemi

Supervizor:  Mgr. Jan Hercik, Ph.D.

Typ: počítačový

Pracoviště: katedra geografie

řešený projekt  (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

Každé území se v čase nějak vyvíjí a proměňuje. V minulosti se nezřídka zemědělská půda rozrůstala na úkor lesů, z krajiny “zmizela” řada rybníků, lidská sídla se rozrůstají na úkor zemědělské půdy atp. Cílem práce je ve vybraném území analyzovat jeho proměny jak z hlediska prostoru, tak v čase, přičemž vybraným územím je chápána oblast jakéhokoliv měřítka (nejlépe se však tento typ studie provádí na území velikosti města, vesnice či městské části). Práce bude založena na porovnání typů využití území v různých dobách na základě analýzy starých i nových map nebo leteckých či družicových snímků. Takto získané podklady mohou být vhodně doplněny o porovnání starých pohlednic či fotografií se současnými pohledy do vybraného území. Zjištěné poznatky pak budou vizualizovány pomocí vlastní online interaktivní mapy.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz