Oblastí věd o Zemi se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Sledování vybraných funkcí vegetace pomocí satelitních snímků

Obor:  vědy o Zemi | Supervizor:  doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.  | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra geoinformatiky

Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)

Obor:  vědy o Zemi, informatika | Supervizor: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. | Typ:  laboratorní, počítačový Pracoviště:  katedra geoinformatiky

Asociace fosilií z lokality Stínava–víkendový domek (devon, stínavsko-chabičovské souvrství)

Obor:  věda o Zemi | Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. | Typ: terénní, laboratorní| Pracoviště: katedra geologie

Městské podnebí Olomouce a jeho zvláštnosti

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra geografie

Osteologické nálezy z lokality Šibeničník (Šibeniční vrch) – cihelna deponované ve sbírce Vlastivědného muzea Olomouc

Obor:  věda o Zemi | Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. | Typ: terénní, laboratorní| Pracoviště: katedra geologie

Prvkové složení rohovců/pazourků jako rozpoznávací kritérium

Obor:  vědy o ZemiSupervizor: Mgr. Martin Moník, Ph.D. | Typ:  terénní, laboratorní Pracoviště:  katedra geologie

Webová mapová aplikace na vybrané téma

Obor:  vědy o Zemi, informatika| Supervizor:  Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště: katedra geoinformatiky

Časoprostorové proměny krajiny vybraného území

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Mgr. Jan Hercik, Ph.D. | Typ: počítačový | Pracoviště: katedra geografie

Programujte grafickou formou srozumitelně

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra geoinformatiky

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz