Matematikou se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají členové

Pozornost je věnována všem čtyřem základním pilířům matematiky (tj. matematické analýze, algebře, geometrii, a pravděpodobnosti a statistice).

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Synchronizace

Obor:  matematika | Supervizor:  Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Jak neměřit koronovarius

Obor:  matematika | Supervizor: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Automatická analýza obrazových dat

Obor:  matematika | Supervizor: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Využití FTIR spektroskopie pro detekci rakovinných nádorů ve vzorcích tkáně prostaty

Obor: matematika | Supervizor: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. | Typ: počítačový | Pracoviště: katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Centrální věta – centrální limitní věta

Obor:  matematika | Supervizor:  Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz