Informatikou se na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc zabývá katedra informatiky.

Katedra informatiky má více než třicetiletou tradici ve vzdělávání informatiků a výzkumu v oblasti informatiky. Katedra nabízí prvotřídní zázemí, které zahrnuje moderně vybavené počítačové učebny a laboratoře.

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Nejen částicové projekty se sadou Arduino

Obor:  fyzika, informatika | Supervizor:  Ing. Ladislav Chytka, Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Webová mapová aplikace na vybrané téma

Obor: vědy o Zemi, informatika | Supervizor:  Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště: katedra geoinformatiky

Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)

Obor:  vědy o Zemi, informatika | Supervizor: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. | Typ:  Laboratorně – počítačový Pracoviště:  Katedra geoinformatiky

Úlohy s částicovou kamerou TimePix

Obor:  fyzika, informatikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz