Úlohy s částicovou kamerou TimePix

Obor: fyzika, informatika

Supervizor: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

obsazený (na projektu se již pracuje a není se možné již přidat)

Částicová kamera Timepix/MediPix umožňuje vizualizaci stop částic v reálném čase pomocí unikátního křemíkového čipu vyvinutého katedrou UTEF ČVUT ve spolupráci s CERN. Kameru má k dispozici Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci. Z charakteru stop částic v detektoru (tvar, stupeň ionizace atd.) lze usuzovat na druh částic (elektrony, gama, alfa, kosmické miony aj.). Data lze dále softwarově zpracovávat a navrhnout algoritmy pro nalezení daných typů částic a měřit jejich energie, příp. lze volně navrhovat úlohy využívající a zkoumající vlastnosti jednotlivých zdrojů záření za pomoci umělých (školních) zdrojů záření. Názorně lze ukázat možnosti stínění a navrhnout uspořádání pro prosvěcování vzorků za účelem vizualizace možných struktur uvnitř vzorku (defektoskopie).

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz