Studium ne-newtonovských kapalin – Hele-Shawova buňka

Obor: fyzika

Supervizor: RNDr. Renata Holubová, CSc.

Typ: počítačový

Pracoviště: Katedra experimentální fyziky

volný projekt  (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)

Cílem projektu je studium jevu tzv. fingering u viskózních kapalin. Řešitel projektu zkonstruuje Hele-Shawovu buňku, pomocí které bude studovat chování různých ne-newtonovských kapalin v závislosti na jejich viskozitě. Pořídí fotografickou dokumentaci a popíše matematický model tohoto jevu.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz