Řezání a svařování pulsním laserem

Obor: fyzika

Supervizor: RNDr. Hana Chmelíčková

Typ: laboratorní

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR

volný projekt (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší) 

Vysokovýkonové lasery jako obráběcí nástroje jsou stále více používány ve strojírenském průmyslu.Cílem projektu je seznámit studenty s fyzikální podstatou bezkontaktního řezání a svařování monochromatickým zářením laseru s vysokou energií, technickými požadavky na laserový systém a poukázat na závislosti výsledku zpracování na parametrech procesu.Studenti se seznámí s možností analyzovat prostorové vlastnosti laserového svazku pomocí měříče SPIRICON a modelováním teplotních polí v ovlivněném materiálů pomocí software SYSWELD.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz