Nejen částicové projekty se sadou Arduino

Obor: fyzika, informatika

Supervizor: Ing. Ladislav Chytka, Ph.D.

Typ: počítačový

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

 obsazený (na projektu se již pracuje a není se možné již přidat)

S pomocí sady Arduino je možné realizovat počítačem řízené experimenty. Jednou z možností je sestavení detektoru kouře za pomocí školního zářiče alfa cástic, které ionizují vzduchovou mezeru, kterou tak protéká proud. Při požáru dým zastaví alfa částice, vzduch přestane být vodivý a pokles proudu v obvodu spustí alarm. Další pokročilejší možností je sestaveni vlastního Geiger-Müllerova počítače, plynové trubice detekující ionizující záření, s akustickým výstupem, a to vše s využitím sady Arduino!

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz