Měření ionizujícího záření se sadou Vernier

Obor: fyzika

Supervizor: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

Typ: počítačový

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

řešený projekt  (na projektu se již pracuje, je však ještě možné se přidat)

Je známo, že radiační pozadí se skládá z pozemské a kosmické komponenty. Cílem práce je ověřit pokles dávky v nadmořské výšce okolo 1,5 km následovaný jejím růstem ve vyšších vrstvách atmosféry, a to jak v terénu a v datech z letadla a srovnat, zda se výsledky shodují. Součástí práce bude práce v terénu a vyhodnocení dat na počítači.

http://nstacommunities.org/blog/2018/03/19/the-vernier-go-direct-radiation-monitor-well-worth-the-90-year-wait/
https://en.wikipedia.org/wiki/Background_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz