Měření ionizujícího záření a radiace užitkových plodin

Obor: fyzika

Supervizor: Mgr. Josef Pácalt

Typ: počítačový / laboratorní

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

řešený projekt  (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

Měření ionizujícího záření a radiace užitkových plodin

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz