Detekce kosmického záření scintilačními detektory

Obor: fyzika

Supervizor: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D:

Typ: laboratorní

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

řešený projekt  (na projektu se již pracuje, je však ještě možné se přidat)

Částice zvané miony tvoří tzv. pronikanou složku kosmického záření a lze je detekovat pomocí scintilačních detektorů a fotonásobičů. Kombinací více detektorů se lze zaměřit na případy, kdy je mion zachycen a následně lze změřit jeho dobu života. Cílem práce je sestavit stolní kompaktní experimentální aparaturu s využitím scintilátorů a Silicon Photomultipliers (SiPM) jako detektorů světla ze scintilace při průchodu či rozpadu mionů, a počítačová analýza a zpracování signálu a dat z běhu aparatury s USB osciloskopem.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz