Fyzikou se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají

Vědecká úroveň fyzikálních oborů na fakultě má vysokou úroveň, o čemž svědčí jednak experimentální zázemí, které je srovnatelné se špičkovými světovými pracovišti, ale především množství prací, které jsou ročně publikovány v prestižních zahraničních odborných časopisech a také zapojení našich laboratoří do mezinárodních projektů (např. projekt AUGER, jointlab.upol.cz/slo/list/auger).

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Nejen částicové projekty se sadou Arduino

Obor:  fyzika, informatika | Supervizor:  Ing. Ladislav Chytka, Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Studium ne-newtonovských kapalin – Hele-Shawova buňka

Obor:  fyzika | Supervizor:  RNDr. Renata Holubová, CSc. | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra experimentální fyziky

Měření ionizujícího záření se sadou Vernier

Obor:  fyzikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Detekce kosmického záření scintilačními detektory

Obor:  fyzikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Úlohy s částicovou kamerou TimePix

Obor:  fyzika, informatikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Rekonstrukce simulovaných událostí produkce čtyř top kvarků v proton-protonových srážkách pomocí softwaru ROOT

Obor: fyzika | Supervizor: Mgr. Petr Baroň | Typ: počítačový | Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Obor:  chemie, fyzika | Supervizor:  doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra experimentální fyziky

Termografie

Obor:  fyzika | Supervizor: RNDr. Renata Holubová, CSc. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra experimentální fyziky

Vybrané laserové technologie

Obor:  fyzika | Supervizor:  RNDr. Hana Chmelíčková | Typ:  laboratorní | Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Měření koncentrace radonu v jeskyních pomocí detektoru TimePix

Obor:  fyzika | Supervizor: Mgr. Petr Baroň | Typ: terénní/počítačový | Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Analýza dat z experimentu ATLAS (CERN)

Obor:  fyzikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz