Vývoj chemických inhibitorů cyklin-dependentních kinas

Obor: chemie

Supervizor: Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra organiceké chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Cyklin-dependentní kinasy jsou enzymy regulující buněčný cyklus. Jsou slibným farmakologickým cílem pro vývoj nových léčiv, zejména protinádorových chemoterapeutik. V rámci projektu se studenti podílejí na syntéze nových heterocyklických sloučenin, které jsou posléze předány na biologické testování, kde je sledována protinádorová aktivita.

 

 

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz