Syntéza nových potenciálních antituberkulotik

Obor: chemie

Supervizor: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: Katedra organické chemie

obsazený projekt (na projektu již pracuje plný počet studentů, není možné se již přidat)

Tuberkulóza (TBC) představuje infekční onemocnění způsobené převážně bakterií Mycobacterium tuberculosis a podle WHO zůstává v první desítce nemocí způsobující celosvětově nejvíce úmrtí. Předpokládá se, že do roku 2020 dosáhne počet nově infikovaných jedinců 1 miliardy, aktivní forma tuberkulózy se projeví u 200 milionů jedinců a 35 milionů lidí zemře na následky tuberkulózy. Velkého významu nabývá problém spojený se stále častěji vznikající rezistencí na současné možnosti terapie. Proto je třeba vyvíjet nová léčiva a hledat nové možnosti terapie. Cílem tohoto projektu bude design a syntéza nových potenciálních antituberkulotik.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz