Studium obranných mechanismů rostlin ovlivněných působením abiotického stresu

Obor: chemie

Supervizor: Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra biochemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Nejen lidé, ale i rostliny mohou být ve stresu. Stresem označujeme obecně nepříznivý stav, který je vyvolán působením různých stresových faktorů, tzv. stresorů. Nejčastějšími a nejznámějšími stresovými faktory jsou např. nedostatek nebo nadbytek vody či světla, zasolení půdy, vysoká nebo nízká teplota, patogenní organizmy a jiné. A jak se s tímto stresem vypořádat? Jelikož rostliny díky svému přisedlému způsobu života před stresem nemohou utéct, byly nuceny vyvinout účinné obranné mechanismy, které jim umožňují přežít v jejich přirozeném prostředí. Student v rámci teoretické přípravy bude seznámen se základními informacemi o stresových faktorech a obranných mechanismech u rostlin. V praktické části se blíže zaměříme na oxidační stres, produkci a detoxikaci reaktivních forem kyslíku a dusíku.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz