Purinové heterocykly jako inhibitory cyklin-dependentních kinas

Obor: chemie

Supervizor: Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra organické chemie

řešený (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

Cyklin-dependentní kinasy jsou slibným cílem ve vývoji protinádorové chemoterapie. Je známa celá řada purinových heterocyklů, které jsou účinnými inhibitory CKD. Nám se podařilo najít unikátní vysoce účinné purinové heterocykly, které inhibují CDK v menších než mikro-molárních koncentracích. Studenti se v rámci projektu podílejí na syntéze dalších derivátů těchto látek s cílem zvýšit jejich biologickou aktivitu a selektivitu.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz