Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie za využití nanočástic stříbra

Obor: chemie

Supervizor: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra fyzikální chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Ramanova spektroskopie patří do skupiny metod infračervené spektroskopie, která podává komplexní informaci o chemickém složení studovaného analytu. Na rozdíl od klasické infračervené spektroskopie je ale signál Ramanovy spektroskopie velmi nízký, takže její analytické využití je omezeno jen na koncentrované systémy či čisté látky. Intenzitu signálu lze ale o několik řádů zvýšit, pokud je molekula analytu adsorbována na kovové nanočástici, která absorbuje primární záření mechanismem povrchového plasmonu. V okolí takové nanočástice tak dochází ke zvýšení intenzity elmg. pole spojeného s příslušným zářením a díky tomu dochází i k uvedenému zesílení Ramanova signálu – povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS). Nanočástice stříbra jsou jedním z nejlepších materiálů pro tuto metodu. A právě výzkum přípravy nanočástic stříbra, aktivních v metodě SERS, je cílem tohoto experimentálního projektu. Vzhledem k nutnosti získání velkého objemu experimentálních dat vyžaduje tento projekt pravidelnou účast řešitele v laboratořích Katedry fyzikální chemie PřF UP Olomouc.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz