Nové postupy fytoremediace

Obor: chemie

Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra analytické chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Fytoremediace je soubor postupů využívajících rostliny k odstranění látek znečišťujících prostředí. Vhodně zvolené rostliny umožňují efektivně odstraňovat kovy (včetně toxických a/nebo některé organické látky. Odstraňovat tyto látky je potřeba ve všech složkách životního prostředí. Efektivitu extrakce látek z prostředí ovlivňuje typ rostliny a její kondice, chemická povaha odstraňované látky (polarita, typ přítomných funkčních skupin, rozpustnost ve vodě, afinita k půdě, kalům atd.), doba, po kterou je rostlina v kontaktu se znečištěným médiem a mnohé další. Cíle projektu lze shrnout do několika bodů:
1. zmapovat fytoremediační procesy používané v praxi
2. vývoj analytických technik umožňujících kontrolovat proces fytoremediace
3. získané poznatky použít pro návrh/vývoj/zlepšení vybraného fytoremediačního postupu

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz