Molekulové magnety na bázi sloučenin přechodných kovů

Obor: chemie

Supervizor: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: Katedra anorganické chemie

obsazený projekt (na projektu již pracuje plný počet studentů, není možné se již přidat)

Cílem projektu je syntéza nových organických sloučenin obsahující dusíkové atomy, které se umí vázat na přechodné kovy, typicky na Fe, Co a Ni, a vytvářet takzvané komplexní nebo koordinační sloučeniny. Takové organické sloučeniny mohou být cyklické nebo necyklické, a označují se jako dusíkaté makrocyklické nebo lineární ligandy, a jejich komplexní sloučeniny často vykazují chování tzv. jednomolekulových magnetů, tj. že se jediná molekula může chovat jako samostatný nanomagnet. Takový typ materiálů může v budoucnu nalézt využití ve vysokokapacitních paměťových médiích, či v různých molekulových přepínačích nebo senzorech.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz