Katalytická aktivita nanočástic stříbra

Obor: chemie

Supervizor: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra fyzikální chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Nanočástice kovů vykazují vysokou katalytickou aktivitu v řadě důležitých chemických reakcí díky svému vysokému specifickému povrchu. Tato katalytická aktivita je závislá tedy na velikosti tohoto povrchu, odvíjející se od velikosti částic, ale také na stavu povrchu, závislém na přítomnosti dalších látek v reakčním systému. Vliv těchto dalších látek (obvykle stabilizátorů nanočástic) na katalytickou aktivitu nanočástic stříbra je ústředním tématem tohoto experimentálního projektu. K jeho úspěšnému splnění je nutné pravidelné docházení do laboratoří Katedry fyzikální chemie PřF UPOL, protože práce je založena na získání experimentálních dat z reálných kinetických experimentů.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz