Chemická analýza a konzervace antických a středověkých mincí

kObor: chemie

Supervizor: RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra analytické chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

V současné době se pro čištění a následnou konzervaci využívá nepřeberné množství postupů. Některé z těchto postupů jsou velmi agresivní, což může zapříčinit výraznou změnu chemického složení a ovlivnit naměřená data. Cílem této práce je zpracovat rešerši na postupy čištění mincí a následně je aplikovat na mince v nálezovém stavu.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz