Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Obor: chemie, fyzika

Supervizor: doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: Katedra experimentální fyziky

řešený (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

Těšíkovská kyselka vyvěrá asi 20 km SV od města Olomouce. Jedná se o železitou minerální vodu, ve které se poměrně rychle sráží železo obsahující ionty ve formě oxidů či hydroxidů železa. Cílem práce je provést rozbor složení kyselky bezprostředně po vyvěrání a dále sledovat změny a proces srážení v závislosti na čase. Ke studiu budou sloužit základní experimentální metody pro materiálový výzkum, např. elektronová mikroskopie, RTG prášková difrakce nebo Mössbauerova spektroskopie. Práce nevyžaduje pravidelný pobyt v laboratoři, ale předpokládá se několikrát osobní návštěva místa vyvěrání kyselky.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz