Analýza pylových zrn pomocí MALDI-MS

Obor: chemie

Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra analytické chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Znalost chemického složení pylu má velký význam pro pochopení procesu reprodukce rostlin a pro zemědělství. Pylová zrna jsou velmi odolné částice schopné přetrvat v relativně nezměněném stavu i stovky let. Výzkum jejich složení má tedy velký význam i pro poznání v oblasti archeologie. Cílem projektu je vývoj metod pro analýzu chemického složení současných pylů i pylů z archeologických nálezů.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz