Chemií a biochemií se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají

Pozornost je tak věnována všem základním chemickým disciplínám. Chemické obory na fakultě mají bohatou tradici a dnes je jejich vědecká úroveň stejně jako experimentální zázemí srovnatelné se špičkovými světovými pracovišti. Úspěchy olomouckých chemických oborů dokládá množství prací, které jsou ročně publikovány v prestižních zahraničních odborných časopisech a také grantové úspěchy tohoto oboru.

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Přehled chemických látek kolem nás

Obor:  chemie, informatika | Supervizor:  doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště: Katedra fyzikální chemie

Studium obranných mechanismů rostlin ovlivněných působením abiotického stresu

Obor:  chemie | Supervizor: Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.| Typ: laboratorní | Pracoviště:  katedra biochemie

Zajímavé koordinační sloučeniny vybraných přechodných kovů s organickými ligandy

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra anorganické chemie

Nové postupy fytoremediace

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra analytické chemie

Analýza pylových zrn pomocí MALDI-MS

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra analytické chemie

Chemická analýza v archeologickém výzkumu

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra analytické chemie

Příprava nábrusů vzorků z historických nástěnných maleb a jejich následná analýza

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Chemická analýza a konzervace antických a středověkých mincí

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Sledování tvorby a energetiky lipidových raftů

Obor:  chemie, biologie | Supervizor:  doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Katalytická aktivita nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor:  doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Vývoj chemických inhibitorů cyklin-dependentních kinas

Obor:  chemie | Supervizor: Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra organické chemie

Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie za využití nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor:  doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Sběr a analýza vlastnosti včelího jedu

Obor:  chemie | Supervizor:  Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.| Typ: terénní, laboratorní | Pracoviště:  katedra biochemie

Purinové heterocykly jako inhibitory cyklin-dependentních kinas

Obor: chemie | Supervizor: Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra organické chemie

Detekce stop krve na botách a ponožkách z konce 2. sv války

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Chemická analýza organických reziduí na archeologických nálezech

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Moderní analýza polyfenolických látek

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra analytické chemie

Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Obor:  chemie, fyzika | Supervizor:  doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra experimentální fyziky

Studium spongiózy na recentních a archeologických ženských kostech

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Analýza paleobotanických mikrozbytků zbytků

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Lidský čárový kód aneb historie vepsaná do zubní skloviny

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Analýza porotické hyperostózy a cribra orbitalia u dětí

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie
obsazený (na projektu se již pracuje a není se možné již přidat)

 

Fyzikální chemie bublin

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra fyzikální chemie

Počítačové simulace enzymových reakcí

Obor: chemie | Supervizor: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. | Typ: počítačový | Pracoviště: katedra fyzikální chemie

Chemická analýza jantarových korálů z náhrdelníku z lokality Mikulovice (hrob H36)

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Molekulové magnety na bázi sloučenin přechodných kovů

Obor: chemie | Supervizor: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra anorganické chemie

Analýza lidských vlasů pomocí (MA)LDI-MS a GC/MS

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Syntéza nových potenciálních antituberkulotik

Obor: chemie | Supervizor: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra organické chemie

Modifikace C-H vazeb aromatických sloučenin

Obor: chemie | Supervizor:Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra organické chemie

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz