Chemií se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají

Pozornost je tak věnována všem základním chemickým disciplínám. Chemické obory na fakultě mají bohatou tradici a dnes je jejich vědecká úroveň stejně jako experimentální zázemí srovnatelné se špičkovými světovými pracovišti. Úspěchy olomouckých chemických oborů dokládá množství prací, které jsou ročně publikovány v prestižních zahraničních odborných časopisech a také grantové úspěchy tohoto oboru.

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Chemická analýza organických reziduí na archeologických nálezech

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Detekce stop krve na botách a ponožkách z konce 2. sv války

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Fyzikální chemie bublin

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra fyzikální chemie

Přehled chemických látek kolem nás

Obor:  chemie, informatika | Supervizor:  doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště: katedra fyzikální chemie

Chemická analýza v archeologickém výzkumu

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra analytické chemie

Příprava nábrusů vzorků z historických nástěnných maleb a jejich následná analýza

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Sledování tvorby a energetiky lipidových raftů

Obor:  chemie, biologie | Supervizor:  doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie za využití nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor:  doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití biopolymerů a nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor: doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Moderní analýza polyfenolických látek

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra analytické chemie

Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Obor:  chemie, fyzika | Supervizor:  doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra experimentální fyziky

Analýza paleobotanických mikrozbytků zbytků

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Zajímavé koordinační sloučeniny vybraných přechodných kovů s organickými ligandy

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra anorganické chemie

Příprava nových potenciálních inhibitorů kináz ovlivňujících buněčné dělení

Obor:  chemie | Supervizor: Mgr. Monika Tomanová | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra organické chemie

Katalytická aktivita nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor:  doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Vývoj chemických inhibitorů cyklin-dependentních kinas

Obor:  chemie | Supervizor: Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra organické chemie

Analýza pylových zrn pomocí MALDI-MS

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: katedra analytické chemie

Sběr a analýza vlastnosti včelího jedu

Obor:  chemie | Supervizor:  Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.| Typ: terénní, laboratorní | Pracoviště:  katedra biochemie

Studium obranných mechanismů rostlin ovlivněných působením abiotického stresu

Obor:  chemie | Supervizor: Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.| Typ: laboratorní | Pracoviště:  katedra biochemie

Lidský čárový kód aneb historie vepsaná do zubní skloviny

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Analýza porotické hyperostózy a cribra orbitalia u dětí

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

 

Chemická analýza jantarových korálů z náhrdelníku z lokality Mikulovice (hrob H36)

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Analýza jantarovych korálků za účelem zjištění jeho původu

Obor:  chemie | Supervizor: RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Molekulové magnety na bázi sloučenin přechodných kovů

Obor: chemie | Supervizor: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra anorganické chemie

Analýza lidských vlasů pomocí (MA)LDI-MS a GC/MS

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Vývoj metod pro stereoselektivní přípravu látek s axiální chiralitou

Obor: chemie | Supervizor:Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: Katedra organické chemie

Detekce organických latek v paleontologických vzorcích

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz