Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu

Obor: biologie

Supervizor:  prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky AV ČR

volný projekt  (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)

Jedná se o téma z oblasti fyziologie rostlin, které se zabývá otázkou jak světlo, klíčový faktor v růstu a vývoji rostlin, ovlivňuje odpovědi rostlin na abiotické stresy. Růst rostliny je složitý proces regulován nejen vnitřními, ale i vnějšími mechanizmy. Kromě světla je rostlina vystavena rozmanitým abiotickým stresům a není mnoho známo o tom, jak je tolerance rostliny k těmto stresům ovlivňována vlnovou délkou světla. Rostlina využívá světlo nejen jako zdroj energie (pro fotosyntézu), ale i jako informaci pro svůj růst a vývoj. Světelnou informaci vnímá rostlina různými fotoreceptory, z nichž významné jsou receptory červeného světla, nazývané fytochromy. Student/ka bude řešit dané téma pomocí genetického přístupu, který spočívá v analýze mutovaných rostlin (mutantů). V podmínkách in vitro bude zájemce o toto téma měřit růstové reakce mutantů k osmotickému stresu v závislosti na vlnové délce světla. Jako experimentální rostliny budou použity mutanty s defekty v genech kódujících fytochromy, a jejich růst ve stresových podmínkách bude srovnáván s reakcemi kontrolních nemutovaných rostlin. Experimentální práce bude prováděna ve Skupině molekulární fyziologie, která je součástí Laboratoře růstových regulátorů na PřF UP v Olomouci. Bližší informace o činnosti skupiny lze získat na našich internetových stránkách: http://aix-slx.upol.cz/~fellner/index.html.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz