Úloha fotoreceptorů a iontových kanálů v klíčení semen

Obor: Biologie

Supervizor:  Martin Fellner

Typ: laboratorní

Pracoviště: Laboratoř růstových regulátorů

volný projekt  (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)

Jedná se o téma z oblasti fyziologie rostlin, které se zabývá otázkou jak světlo, klíčový faktor v růstu a vývoji rostlin, ovlivňuje klíčení semen. Klíčení semen je zprostředkováno především receptory červeného světla, fytochromy. Mechanizmy klíčení semen však nejsou dokonale známy. Nové výzkumy v naší skupině ukazují, že v klíčení semen rajčete a Arabidopsis ovlivňovaného světlem jsou zapojeny iontové kanály. Výsledky také naznačují, že by do klíčení mohly být zapojeny i jiné fotoreceptory než fytochromy, například receptory pro modré světlo kryprochromy či fototropiny. Student/ka bude řešit dané téma pomocí fyziologických, genetických a farmakologických metod, které v naší Skupině molekulární fyziologie běžně používáme. Výzkumná skupina je součástí Laboratoře růstových regulátorů na PřF UP v Olomouci. Kolektiv naší laboratoře je mladý a kompletní informace o činnosti laboratoře lze získat na našich internetových stránkách: http://www.rustreg.upol.cz/vyzkumne-programy/molekularni-fyziologie/

Abychom se ujistili, že to se zapojením se do projektu Badatel myslíte skutečně vážně, vyplňte prosím následující formulář. Vyplněním tohoto formuláře se nezavazujete ke spolupráci v projektu Badatel. Jméno studenta bude u jím řešeného projektu zveřejněno.

Úloha fotoreceptorů a iontových kanálů v klíčení semen

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz