Studium dormance semen bobovitých rostlin

Obor: biologie a ekologie

Supervizor:  doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra botaniky

řešený (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

Správné načasování klíčení je jedním z klíčových okamžiků života rostlin. Tento krok určuje, kdy se rostlina zapojí do přirozeného nebo zemědělského ekosystému, rozhoduje o přežití jedince ale také celé populace na daném stanovišti a daného druhu v procesu evoluce. Dormance semen a klíčení jsou dva protichůdné, ale úzce spojené procesy, které jsou druhově specifické. Dormance semen je definována jako stav inhibice klíčení, i když jsou pro ně vhodné podmínky. Semena některých druhů rostlin klíčí v širokém rozmezí, naopak jiné jsou úzce specializované a potřebují velmi specifické podmínky. Jejich znalost je důležitá pro pochopení evoluce rostlin a adaptace k přírodním podmínkám. V případě bobovitých rostlin je dormance zprostředkována osemením, nepropustným pro vodu. Tento znak byl v průběhu domestikace odstraněn a proto také semena plodin klíčí po zasetí a dostatku vody a tepla. Práce spočívá v testování podmínek pro bobtnání a klíčení semen a využívá modelu planého hrachu.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz