Pšenice, kořeny a stres

Obor: Biologie

Supervizor:  Petra Hloušková

Typ: laboratorní

Pracoviště: Oddělení molekulární biologie CRH

řešený (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

V rámci projektu bude provedena fenotypizace kořenového systému různých kultivarů pšenice a bude studována jejich reakce na stres suchem po stránce morfologické, molekulární a biochemické.

Abychom se ujistili, že to se zapojením se do projektu Badatel myslíte skutečně vážně, vyplňte prosím následující formulář. Vyplněním tohoto formuláře se nezavazujete ke spolupráci v projektu Badatel. Jméno studenta bude u jím řešeného projektu zveřejněno.

Pšenice, kořeny a stres

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz