Pšenice, kořeny a stres

Obor: biologie

Supervizor:  Mgr. Petra Hofmanová, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: Oddělení molekulární biologie CRH

řešený (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

V rámci projektu bude provedena fenotypizace kořenového systému různých kultivarů pšenice a bude studována jejich reakce na stres suchem po stránce morfologické, molekulární a biochemické.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz