Výzkumem v oboru biologie se zabývají

Vysoká úroveň pracovišť se odráží ve špičkovém technickém vybavení, účastí v mezinárodních projektech a řadou kvalitních publikací v zahraničních časopisech.

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu

Obor:  biologie | Supervizor:  prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR

Studim dormance semen bobovitých rostlin

Obor:  biologie | Supervizor:  doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra botaniky

Sledování tvorby a energetiky lipidových raftů

Obor:  chemie, biologie | Supervizor:  doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Přírodní látky rostlinného původu – vývoj nových metod jejich přípravy a ohodnocení jejich biologické aktivity

Obor: biologie | Supervizor: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra chemické biologie

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz