Výzkumem v oboru biologie se zabývají

Vysoká úroveň pracovišť se odráží ve špičkovém technickém vybavení, účastí v mezinárodních projektech a řadou kvalitních publikací v zahraničních časopisech.

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Zapojení iontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin

Obor:  biologie | Supervizor:  prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR

Sledování tvorby a energetiky lipidových raftů

Obor:  chemie, biologie | Supervizor:  doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu

Obor:  biologie | Supervizor:  prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR

Pšenice, kořeny a stres

Obor:  biologie | Supervizor:  Mgr. Petra Hofmanová, Ph.D. | Typ: laboratorní Pracoviště:  Oddělení molekulární biologie CRH

Studim dormance semen bobovitých rostlin

Obor:  biologie | Supervizor:  doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra botaniky

Protinádorová aktivita rostlinných extraktů

Obor:  biologie | Supervizor:  Mgr. Lucie Rárová, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz