Asociace fosilií z lokality Stínava–víkendový domek (devon, stínavsko-chabičovské souvrství)

Obor: věda o Zemi | Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. | Typ: terénní, laboratorní | Pracoviště: katedra geologie