Příprava nábrusů vzorků z historických nástěnných maleb a jejich následná analýza

Obor: chemie

Supervizor: RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra analytické chemie

volný (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší)

Cílem této práce je příprava nábrusů ze vzorků nástěnných středověkých maleb. Případně také z maleb na kámen, dřevo a plátno. Připravené nábrusy budou následně analyzovány pomocí optického mikroskopu za účelem identifikace jednotlivých barevných vrstev (stratigrafie). Dále bude nábrus analyzován pomocí dalších technik jako je např. infračervená a Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí ionizací, apod.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz