Městské podnebí Olomouce a jeho zvláštnosti

Obor: vědy o Zemi

Supervizor:  doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Typ: počítačový

Pracoviště: katedra geografie 

volný projekt  (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)

Projekt řeší zvláštnosti podnebí města Olomouce na základě zpracování a rozboru klimatologických měření základních meteorologických prvků v staniční síti MESSO (Metropolitní Staniční Síť Olomouc). Důraz je též kladen na výskyt nebezpečných meteorologických jevů v městském prostředí (extrémní teploty vzduchu, teplotní inverze, mimořádné srážky atd.).

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz