Informace pro středoškolské pedagogy

 

Přestože hlavním cílem projektu Badatel je využití tvůrčího potenciálu středoškolských studentů za pomoci prostředků a odborníků na vysoké škole, je nepochybné, že středoškolský pedagog při tom může sehrát velmi významnou roli. Je totiž klíčovou osobou pro formování vztahu studenta k vyučovanému předmětu. Nejenže je pro studenta zdrojem informací, ale snad ještě důležitější je to, že při každodenním kontaktu ve škole může studenta osobně ovlivnit – může ho pro předmět nadchnout, popřípadě také někam nasměrovat jeho aktivitu. A jak se tedy můžete konkrétně zapojit do projektu Badatel?

  1.  Tím, že vaše studenty na možnost zapojení do projektu upozorníte. Můžete oslovit celou třídu, nebo jen vámi vytipované studenty. Nemusí to být však jen ti, kteří mají nejlepší známky. Jsou studenti, kteří mají horší známky jen proto, že jim nevyhovuje klasický způsob vyučování, však mohou být velmi dobří při řešení problémů, vyžadujích kreativitu, netradiční přístup či manuální zručnost.
  2.  Můžete navrhnout problém a podnítit vznik skupinky studentů, která jej bude řešit, např. s využitím školní laboratoře. Na vysoké škole se pak pokusíme najít experta, který by vám pomohl s metodikou a vyhodnocením výsledků, popř. umožnil provedení experimentů, které přesahují možnosti vaší školní laboratoře. Pokud hledáte inspiraci, jaké problémy jsou aktuální, můžete se zúčastnit některého z kurzů pro středoškolské pedagogy, které pořádají jednotlivé katedry.

Je možné, že vás napadne ještě nějaká další možná forma spolupráce – projekt Badatel nemá žádný pevně daný formální rámec a každá aktivita je vítaná.
V tom případě kontaktujte koordinátora projektu.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci