Chemická analýza organických reziduí na archeologických nálezech

Obor: chemie

Supervizor: RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Typ: laboratorní

Pracoviště: katedra analytické chemie

řešený (na projektu se již pracuje, je však možné se přidat)

V průběhu archeologických průzkumů je nacházena velká řada artefaktů, které na sobě mohou nést stopy organických látek. Detailní chemická analýza těchto organických reziduí, poté může napovědět účel k čemu daný předmět sloužil. Cílem tohoto projektu je odběr, příprava a analýza vzorků z autentických archeologických předmětů pomocí moderních analytických postupů.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz