Asociace fosilií z lokality Štíty (bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve)

Obor: vědy o Zemi

Supervizor:  RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Typ: terénní, laboratorní

Pracoviště: Katedra geologie

obsazený (na projektu se již pracuje a není se možné již přidat)

Práce je zaměřena na studium společenstev křídové fosilní fauny a ichnofauny pocházející z odkryvu bývalé cihelny v obci Štíty. Student v rámci projektu popíše rešeršně geologickou stavbu ćeské křídové pánve se zaměřením na bystřický litofaciální vývoj. Zpracuje také přehled paleontologických výzkumů na lokalitě. V terénu zhodnotí současný stav lokality a odebere reprezentativní vzorky fosilní fauny a ichnofauny, které následně určí a systematicky zpracuje. Stěžejní částí práce bude systematické a paleoekologické zpracování kolekce fosilií z této lokality.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz