Analýza dat z experimentu ATLAS (CERN)

Obor: fyzika

Supervizor: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

Typ: počítačový

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

volný projekt (je možné se zapojit, nikdo zatím projekt neřeší) 

Data z experimentu ATLAS jsou dostupná v rámci projektu ATLAS Open Data, a to jak reálná data z detektoru, tak jako podrobně nasimulované události konkrétních procesů, od produkce částic Z a W či Higgsova bosonu k top kvarku či možným exotickým částicím z teorií za Standardní model mikrosvěta.

Cílem projektu je projít si základy zpracování dat z experimentu na urychlovači LHC, porozumět detektorovým objektům a fyzice vysokých energií, ale také mechanizmu produkce a rozpadu a metod detekce částic.

Nakonec si student(ka) vyzkouší samotnou rekonstrukci částic Z/W/H/t/… a může si změřit jejich další vlastnosti jako je jejich hmotnost či spektra hybností apod.

V rámci projektu si zájemce vyzkouší psaní vlastního programu v jazyce Python či C++ a zpracování dat ve formátu ROOT, osvojí si základy statistiky a pochopí základní fyzikální představy ve fyzice mikrosvěta a koncepty ve srážkách protonů.

V případě zájmu nám napište na badatel@upol.cz název vybraného tématu, vaše jméno, název školy, ročník a případně telefonní kontakt na vás.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz