Letní škola Badatele

V prvním prázdninovém týdnu si studenti všech typů středních škol mohou vyslechnout zajímavé přednášky z fyziky, matematiky, chemie, biologie, ale také věd o Zemi v podání odborníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Letos jsme se rozhodli letní školu pojmout netradičně, a to elektronickou formou prostřednictvím připravených videí. Tento ročník letní školy bude tedy digitální. Přístup k přednáškám bude registrovaným účastníkům zpřístupněn pomocí zaslaného hesla.

Základní informace

  • určeno zájemcům o přírodní vědy, přednášky budou k dispozici pouze zaregistrovaným účastníkům

  • termín: 5.–11. července 2020

  • forma: v plném rozsahu elektronicky

  • pořadatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • účastnický poplatek: zdarma

Přednášky

Matematika
Od hodu kostkou až k dohahu podílu nemocných v populaci | Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. | ondrej.vencalek@upol.cz
Šest drsňáckých vychytávek západní civilizace aneb O tom, že není jedno, jestli umíme matematiku a přírodní vědy I. | RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. | tomas.furst@upol.cz
Šest drsňáckých vychytávek západní civilizace aneb O tom, že není jedno, jestli umíme matematiku a přírodní vědy II. | RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. | tomas.furst@upol.cz
Matematika testování aneb Jak souvisí testy na koronavirus s tím, jestli má kočka čtyři nohy | RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. | tomas.furst@upol.cz

Fyzika
Co nám ultrafialové spektrum napovídá (nejen) o pulsarech | Ing. Ladislav Chytka, Ph.D. | ladislav.chytka@upol.cz

Chemie
Analytická chemie v archeometrii aneb Využití chemických metod při studiu archeologických a historických předmětů | RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | lukas.kucera@upol.cz
Mikroskopický svět aneb Co dělá mikroskop v chemické laboratoři | Mgr. Jan Rozsypal | jan.rozsypal@upol.cz
Jaterní cytochromy P450 aneb Proč nezapíjet antibiotika grapovým džusem | doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | karel.berka@upol.cz
Bioinformatika aneb s počítačem na biologii | doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | karel.berka@upol.cz
Nitráty – léčiva i trhaviny | prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. | jan.hlavac@upol.cz

Biologie
Co mají masožravky na talíři a jaká je jejich strategie lovu kořisti? | Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D. | martina.oulehlova@upol.cz
Nemocné včeličky: cesta ze včelnice až do laboratoře | Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. | jiri.danihlik@upol.cz

Vědy o Zemi
Eye-tracking v kartografii | RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. | stanislav.popelka@upol.cz
Zub času v geologii aneb Bude to trvat dlouho? | Mgr. Martin Žídek | martin.zidek01@upol.cz

 

Partner akce


Registrace – ukončena

Registrace všech zájemců probíhá pomocí elektronického registračního formuláře, a to nejpozději do 30. června (včetně).

Po přihlášení, nejpozději však do začátku letní školy, účastníci obdrží e-mailem všechny informace vč. hesla potřebné k zpřístupnění přednášek.

Videa budou zpřístupněna na https://badatel.upol.cz/video/

Kontakt

Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

e-mail: jiri.kvita@upol.cz

tel.: 585 631 585

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci