14. konference mladých přírodovědců

 

Rok 2020 se stal pro nás všechny trochu zvláštním a poněkud jsme se ve všech našich aktivitách museli omezeným podmínkám přizpůsobit. Tradiční Konference mladých přírodovědců, která je vyvrcholením celoroční práve středoškoláků na projektu Badatel a také účastníků projektu Věda je zábava, se letos nekoná.

Středoškolákům jsme za úsilí v jejich bádání jako alternativu nabídli prezentaci výsledků formu videa.
Jejich snahu oceníme dárkem od přírodovědecké fakulty. 

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci