Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80852 návštěvník  

Jak se zapojit do projektu jako supervizor

Jak zadat téma?

Jestliže vám myšlenky projektu Badatel jsou natolik blízké, že byste byl ochoten stát se supervizorem, pošlete nám e-mail na adresu mkubala@prfnw.upol.cz a my vám pošleme heslo, které vám umožní zadat váš projekt do naší databáze. K projektu přidejte stručnou anotaci, jak název, tak anotace projektu by měly být napsány jazykem srozumitelným i středoškolákům, tedy spíš populárně. Dále doporučujeme i stručný popis toho, čím se zabývá vaše skupina nebo pracoviště (může to být i odkaz na internetové stránky vašeho pracoviště). Může se stát, že se při osobním setkání se studentem domluvíte na tématu, které bude trochu odlišné od toho, které je nabízeno v databázi, ale které zapadá do činnosti vaší skupiny.

K čemu se zavazujete?

Tím, že vložíte projekt do naší databáze, vám vzniká jediná povinnost – jestliže vás kontaktuje nějaký student, jste povinen mu odpovědět. Samozřejmě optimální bude, pokud si s ním smluvíte schůzku a domluvíte se na tom, jak bude stáž probíhat. Pokud ale momentálně nemáte z jakéhokoliv důvodu možnost se studentovi věnovat, můžete ho i odmítnout. Zkuste v takovém případě např. doporučit některého kolegu, který se zabývá podobným tématem.

Jak by měla vypadat stáž?

To jak bude vypadat stáž se bude odvíjet od toho jaké téma vypíšete, jaké budou časové možnosti vaše a studenta – žádný univerzální předpis neexistuje. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že ke studentům, kteří provádějí experimenty v laboratoři se můžeme chovat jako k diplomantům či doktorandům. Student by měl hledat něco nového, nemělo by se jednat o praktikum. V případě, že se bude jednat o teoretickou práci, či práci, která nevyžaduje pravidelnou přítomnost v laboratoři (např. programování, modelování, zpracování dat) můžete po uvedení studenta do problematiky pokračovat v kontaktu po internetu (vhodné např. pro studenty ze vzdálenějších obcí, kteří nemohou pravidelně dojíždět). Je také možné, že vás kontaktuje nějaký student (nebo i skupina studentů pod vedením jejich učitele) s vlastním projektem a vy jim budete dělat konzultanta. Prostě možností je spousta.