Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80849 návštěvník  

Informace o projektu: Kvantová měření z hlediska paprskové optiky

Název projektu:Kvantová měření z hlediska paprskové optiky
Obor:fyzika
Typ: teoretická studie (počítačový)
Počet zapojených studentů:0
Status:    volný projekt (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)
Supervizor:Zdenek Hradil
Anotace projektu:Geometrická optika popisuje světlo v rámci jednoduchých představ přímočarého šíření, lomu a odrazu. Základním matematickým vztahem je čočková rovnice popisující vztah mezi předmětovou a obrazovou rovinou. V obrazové rovině vzniká ostrý obraz, mimo ní je obraz rozostřen. Tato představa má velice blízko k formulacím kvantové mechaniky. Podmínky pro vznik ostrého obrazu odpovídají měření souřadnice, rozostření pak lze interpretovat jako měření veličiny, která je daná jako jistá kombinace souřadnice a směru ( impulsu) přicházejícího paprsku. Tato dvojice veličin je navzájem přesně neměřitelná (Heisenbergův princip neurčitosti v kvantové fyzice). Je pozoruhodné, že přibližné měření veličin vystupujících v principu neurčitosti je možné a v optice je lze realizovat pomocí tzv. Hartmann – Shackova (HS) sensoru. Cílem projektu je charakterizovat z hlediska geometrické optiky taková měření. Výsledkem může být pochopení a geometrická interpretace činnosti HS sensoru a návrh možného zpracování informace.
 Kontaktovat supervizora


zpět