Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80849 návštěvník  

Informace o projektu: Nové postupy fytoremediace

Název projektu:Nové postupy fytoremediace
Obor:chemie
Typ:laboratorní
Počet zapojených studentů:1
Status:    řešený projekt (na projektu se již pracuje, je však ještě možné se přidat)
Supervizor:Petr Bednář
Anotace projektu:Fytoremediace je soubor postupů využívajících rostliny k odstranění látek znečišťujících prostředí. Vhodně zvolené rostliny umožňují efektivně odstraňovat kovy (včetně toxických a/nebo některé organické látky. Odstraňovat tyto látky je potřeba ve všech složkách životního prostředí. Efektivitu extrakce látek z prostředí ovlivňuje typ rostliny a její kondice, chemická povaha odstraňované látky (polarita, typ přítomných funkčních skupin, rozpustnost ve vodě, afanita k půdě, kalům atd.), doba, po kterou je rostlina v kontaktu se znečištěným médiem a mnohé další. Cíle projektu lze shrnout do několika bodů: 1. zmapovat fytoremediační procesy používané v praxi 2. vývoj analytických technik umožňujících kontrolovat proces fytoremediace 3. získané poznatky použít pro návrh/vývoj/zlepšení vybraného fytoremediačního postupu
 Kontaktovat supervizora


zpět