Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80852 návštěvník  

Informace o projektu: Měření a modifikace povrchové energie polymerů

Název projektu:Měření a modifikace povrchové energie polymerů
Obor:chemie, fyzika
Typ:laboratorní
Počet zapojených studentů:1
Status:    obsazený projekt (na projektu již pracuje plný počet studentů, není možné se již přidat)
Supervizor:Libor Kvítek
Anotace projektu:Povrchová energie tuhých látek hraje zásadní roli v mnoha důležitých technologických procesech - typicky se jedná o procesy mytí, povrchové úpravy (barvy, laky) či odolnosti proti znečištění (samočistící povrchy). Zásadní roli v těchto případech hraje tzv. smáčení tuhého povrchu kapalinou. Smáčení je ovlivněno nejen povrchovou energií dané tuhé látky a použité kapaliny, ale i fyzikální strukturou povrchu tuhé látky. Tato práce je zaměřena na studium vlivu fyzikální struktury povrchu na proces smáčení tohoto povrchu kapalinami.
 Kontaktovat supervizora


zpět