Badatel
Dnes je 16.01.2019, jste 80852 návštěvník  

Informace o projektu: Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Název projektu:Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení
Obor:fyzika, chemie
Typ:laboratorní
Počet zapojených studentů:0
Status:    volný projekt (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)
Supervizor:Libor Machala
Anotace projektu:Těšíkovská kyselka vyvěrá asi 20 km SV od města Olomouce. Jedná se o železitou minerální vodu, ve které se poměrně rychle sráží železo obsahující ionty ve formě oxidů či hydroxidů železa. Cílem práce je provést rozbor složení kyselky bezprostředně po vyvěrání a dále sledovat změny a proces srážení v závislosti na čase. Ke studiu budou sloužit základní experimentální metody pro materiálový výzkum, např. elektronová mikroskopie, RTG prášková difrakce nebo Mössbauerova spektroskopie. Práce nevyžaduje pravidelný pobyt v laboratoři, ale předpokládá se několikrát osobní návštěva místa vyvěrání kyselky.
 Kontaktovat supervizora


zpět